Terms and conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://luckybayprops.com/

obowiązuje od 01.01.2023r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy https://luckybayprops.com/ prowadzony jest przez Annę Dulęba prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AD Made Anna Dulęba z siedzibą przy ul. Ozimska 40/301 45-058 Opole /Polska/, e-mail: info@luckybayprops.com , tel: 725 811 065, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 745 275 97 71 i REGON 387419220 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu. Sprzedawca poprzez zdjęcia własnego autorstwa, do których zastrzega sobie wszelkie prawa, umożliwia w jak najbardziej dokładny sposób prezentację sprzedawanych samodzielnie wykonanych produktów.
 2. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.  Ponadto określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących; m.i. składanie oraz dostarczanie zamówień, płatności za złożone zamówienia, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy, zwrotu zakupionego towaru oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.  
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Za ewentualne dodatkowe koszty cła i podatki celne odpowiedzialność ponosi kupujący.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Za ewentualne dodatkowe koszty cła i podatki celne odpowiedzialność ponosi kupujący.

§2. Definicje

Sprzedawca – Anna Dulęba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AD Made Anna Dulęba z siedzibą przy ul. Ozimska 40/301 45-058 Opole, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 745 275 97 71 świadcząca usługi sprzedaży, działająca na terytorium Polski.  

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę dostępny pod domeną internetową www.luckybayprops.com/sklep, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie https://luckybayprops.com/sklep. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu oraz poprzez adres e-mail: info@luckybayprops.com

Kupujący / klient – użytkownik, który zawiera umowę sprzedaży w ramach sklepu https://luckybayprops.com/sklep  Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie

Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto użytkownika – miejsce w sklepie, w którym zapisane są informacje o Użytkowniku oraz działania w ramach sklepu. Logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych podczas rejestracji konta. Użytkownik na swoim koncie może zarządzać swoimi danymi, w tym: adresami dostawy, sprawdzić historię zamówień oraz zmienić hasło.  

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i zmian danych Zamówienia (usuwania produktów z koszyka oraz zmiany liczby zamawianych sztuk) 

Konto użytkownika – konto w Sklepie, w którym gromadzi się dane podane przez Użytkownika oraz informacje na temat zamówień. Konto posiada unikalny login (nazwę) i hasło. 

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, służący złożeniu zamówienia 

Umowa zawarta na odległość – to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

§3. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

Korzystanie ze sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych przez urządzenie jakim posługuje się klient sklepu: 

 • dostęp do Internetu
 • użytkowanie przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 0
 • posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej
 • zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczytywanie zdjęć oraz dokumentów.

§4. Rejestracja oraz składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać jako zarejestrowany Użytkownik tworząc Konto użytkownika oraz jako Gość. Rejestracja Konta użytkownika oraz korzystanie z jego funkcji jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. W celu założenia konta użytkownika należy przejść do zakładki ‘Moje konto’ i postępować zgodnie ze wskazówkami. 
 3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu podana jest w wybranej przez klienta walucie , podana cena jest ceną brutto wraz z należnymi podatkami, nie zawiera jednak ewentualnych kosztów dostawy oraz opłat celnych jakie mogą być konieczne do opłacenia podczas odbioru zamówienia w kraju docelowym. Koszty opłat celnych ponosi klient. 
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do niektórych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
 5. Zamówienia składa się poprzez:
 • wybranie produktów będących przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk ‘dodaj do koszyka’
 • zalogowanie się do swojego konta Użytkownika lub pozostanie jako Użytkownik niezarejestrowany
 • w koszyku należy wybrać sposób dostarczenia produktu
 • następnie wypełnienie danych do realizacji zamówienia, jeśli Kupujący już wcześniej podał te dane może je wybrać bez uzupełniania bądź wprowadzić nowe
 • dalej wybranie sposobu płatności za zamówienie, potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie ‘kupuję i płacę’
 • w przypadku umożliwienia przez Sprzedawcę płatności poprzez serwis  przelewy24.pl , PayPal, Apple Pay, Google Pay Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu www.przelewy24.pl lub innego wybranego z dostępnych przez użytkownika w celu dokonania płatności.
 1. Po dokonaniu płatności zostaje zawarta Umowa sprzedaży wybranych w zamówieniu produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając wiadomość e – mail.
 3. Jeśli zamówienie składane jest bez rejestracji obowiązkiem Klienta jest prawidłowe wypełnienie wszystkich niezbędnych pól Formularza zamówienia w tym wybranie sposobu dostarczenia produktu, adresu dostawy oraz w przypadku wyboru dostawy paczkomatem Inpost wybranie numeru paczkomatu do którego dostarczone mają być przedmioty Zamówienia . W przypadku chęci otrzymania faktury należy w uwagach do zamówienia wpisać dane na jakie powinna zostać wystawiona. Faktury wystawiane są ze zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

   

§5. Metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa produktów ze Sklepu Internetowego jest odpłatna, pokrywa ją Kupujący. Kupujący może wybrać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
 • dostawa z pośrednictwem kuriera FedEx (USA, Kanada)
 • dostawa z pośrednictwem kuriera GLS (Europa)
 • dostawa za pośrednictwem paczkomatów Inpost (Polska)
 • przesyłka kurierska Inpost (Polska)
 • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (USA, Kanada, Europa, Australia)

Koszty przesyłki uwidocznione są podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu złożonego Zamówienia wysyłanego na adres e-mail Kupującego.

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności: 
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 • płatności elektroniczne z pośrednictwem PayPal , Google Pay, Apple Pay
 • Obsługę płatności elektronicznych serwisu przelewy24.pl prowadzi PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. 

§6. Realizacja umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia Sprzedawca przesyła oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Po otrzymaniu przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • W przypadku braku płatności w terminie 24 godzin od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia zamówienie zostaje anulowane.
 • Zamówione produkty Sprzedawca kompletuje i wysyła w terminie:

           * w przypadku produktów dostępnych na stanie sklepu do 2 dni roboczych (chyba, że w opisie produktu widnieje inny termin) od dnia otrzymania zapłaty za złożone zamówienie.

            *w przypadku produktów na zamówienie (backorder -brak na stanie sklepu) czas kompletowania zamówienia wynosi do 10 dni roboczych

 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na konto.
 2. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej formy wysyłki.
 3. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas na komplementowanie produktów  + czas potrzebny na realizacje dostawy przez wybranego przez klienta przewoźnika.
 4. Dostawa zamówienia odbywa się z terenu Rzeczpospolitej Polskiej na teren Europy, USA, Kanady, Australii

§7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W związku z zawarciem Umowy na odległość Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów, bez podania przyczyny zwrotu.
 2. Bieg terminu zwrotu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać wysłane na adres pocztowy Sprzedawcy tj. AD MADE Anna Dulęba ul. Ozimska 40/301 45-058 Opole , Polska; bądź drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy tj. info@luckybayprops.com, aby zachować termin odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca towar do Sklepu na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. W miarę możliwości, Klient powinien dołączyć również dowód zakupu Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w podczas pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu do umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§8. Reklamacja i gwarancja

 1. Zawarte poniżej ( w § 8 punkcie Regulaminu) postanowienia dotyczą Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji na przykład pisemnie.
 4. Proces składania reklamacji:
 • Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową (jeśli to możliwe z dopiskiem REKLAMACJA) na podany w Regulaminie adres Sprzedawcy, tj. AD MADE Anna Dulęba ul. Ozimska 40/301 45-058 Opole, e-mail: info@luckybayprops.com
 • W miarę możliwości zaleca się zawarcie następujących informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym: opis wady, datę wystąpienia, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację oraz żądania w związku z wadą towaru (doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, tj. naprawa
  albo wymiana lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, jeśli tego nie zrobi w w/w terminie żądanie Klienta uznaje się za zasadne
 • Na adres podany w § 8 ust. 4 niniejszego regulaminu Klient zgłaszający reklamację winien odesłać towary podlegające procedurze reklamacyjnej
 1. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient może
  żądać naprawy produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z Umową
  Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, sprzedawca może:
  a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
  b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.
  Jeżeli wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów  sprzedawca może
  odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, Klient może zgłosić żądanie
  obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić
  Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 2. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za
  produkt. Przyjmuje się, że
  niezgodność produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  Klient niezwłocznie zwraca produkt do sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Produktu
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania produktu lub dowodu odesłania
  produktu. Sprzedawca zwraca cenę takim samym środkiem płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie
  zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie powodujący dla niego żadnych kosztów.                                                                                                                  Jeśli niezgodność produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych produktów
  dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w
  odniesieniu do tych produktów.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostawy
  produktu oraz ujawniła się w ciągu dwóch lat od chwili dostawy produktu.
 4. Jeśli na produkt został udzielona gwarancja informacja o niej oraz treść będą podane przy opisie Produktu w Sklepie.
 5. W przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie
  stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach
  Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń dostępnych m.i. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl oraz organizacji społecznych, których zadaniem jest m.i. ochrona konsumenta.
 2. Klient ma prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. Dane osobowe oraz pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony podanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) oraz podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność udostępnianych mu danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w celu realizacji przesyłki (jeśli taka została wybrana), rozliczeń finansowych, wystawiania dokumentów księgowych oraz w trakcie rozpatrywania ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 4. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta Sprzedawca podczas przetwarzania i realizacji zamówienia na rzecz kupującego (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne w tym zakresie adres e-mail, podmioty świadczące usługi dostarczenia Produktu do Kupującego, podmiot realizujący płatności elektroniczne w Sklepie Sprzedawcy).
 5. Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora w tym obowiązki administratora przewidziane przepisami prawa w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 
 6. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane, jednak podanie ich jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 7. Kupujący ma wgląd do treści swoich danych, prawo do ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Strona sprzedawcy wykorzystuje niewielkie informacje tekstowe zwane plikami ‘cookies’. Przechowywane są one na urządzeniu końcowym (np. na telefonie lub komputerze Użytkownika) Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są m.i. w celu optymalizacji działania, wyświetlania strony; poprawnej konfiguracji funkcji Sklepu; utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym z którego korzysta. Szczegółowe informacje o możliwości obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Strony Sprzedawcy, tym samym utrudnić korzystanie ze Sklepu.
 10. Sprzedawca informuje Użytkownika o wykorzystywanych plikach cookies podczas wizyty na stronie (wyskakujące okienko z informacjami o nich).

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, szczególnie:Ustawy o Prawach
  Konsumenta; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie materiałów, w szczególności zdjęć oraz opisów opublikowanych na stronie Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się w ersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży (regulamin zostaje dołączony e-mailem potwierdzającym złożone zamówienie).
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

Privacy policy

Polityka prywatności

 1. Użytkownicy przeglądający stronę Sprzedawcy nie są zobowiązani do podawania żadnych danych osobowych. Podanie przez użytkownika swoich danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klienta przekazane Sprzedawcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3. Przekazane dane zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu służą realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w celu realizacji przesyłki (jeśli taka została wybrana), rozliczeń finansowych, wystawiania dokumentów księgowych oraz w trakcie rozpatrywania ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 5. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta Sprzedawca podczas przetwarzania i realizacji zamówienia na rzecz kupującego (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne w tym zakresie adres e-mail, podmioty świadczące usługi dostarczenia Produktu do Kupującego, podmiot realizujący płatności elektroniczne w Sklepie Sprzedawcy.
 6. Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora w tym obowiązki administratora przewidziane przepisami prawa w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 
 7. Kupujący ma wgląd do swoich danych, prawo do ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 8. Dane osobowe oraz informacje poufne dotyczące Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, również przed przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia przez stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
Shopping Cart